Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1-2 din 2002  
         
  Articol:   RECENZII – PRIVEGHIND ŞI LUCRÂND PENTRU MÂNTUIRE. VOLUM EDITAT LA ANIVERSAREA A 10 ANI DE ARHIPĂSTORIRE A ÎNALT PREA SFINŢITULUI DANIEL, MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI, 1 IULIE 1990 - 1 IULIE 2000, EDITURA "TRINITAS", IAŞI, 2000, 373 .

Autori:  ALEXANDRU MORARU.
 
       
         
  Rezumat:  Vechea Mitropolie a Moldovei a avut în cursul istoriei sale vlădici vrednici, care şi-au înscris numele cu cinste în galeria personalităţilor bisericeşti şi culturale ale ţării. Între aceştia, un loc de frunte îl ocupă şi ÎPS Mitropolit Daniel (al Moldovei şi Bucovinei), care în iulie 2000 a împlinit 10 ani de rodnică arhierie. În cinstea acestui eveniment de seamă din Istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost publicat un frumos volum, drept omagiu de recunoştinţă adus Înaltului Ierarh de la Iaşi, pentru realizările şi vredniciile sale de până acum. Volumul omagial a apărut din iniţiativa "unui mic grup de colaboratori apropiaţi ai ÎPS Daniel din cadrul administraţiei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi de la Facultatea de Teologie din Iaşi"; Comitetul editorial a fost condus de Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu din Bucureşti; volumul are mai multe părţi; în aşa-zisa parte introductivă sunt mesajele Sanctităţii Sale, Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, al Prea Fericitului Părinte Tectist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi articolul Temei, în care s-a justificat, din partea iniţiatorilor aniversării apariţia acestui volum: bogata activitate în numai 10 ani de arhipăatorire a ÎPS Daniel.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă