Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   IUBIREA DIVINĂ – UN MODEL DE RAPORTARE LA ALTERITATE ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Studiul de faţă circumscrie principale aspecte din teologia părintelui Dumitru Stăniloae consacrate iubirii divine. Cercetarea întreprinsă doreşte lămurirea unor ipostaze existenţiale întâlnite în urcuşul omului spre mântuire. Este necesară iubirea faţă de Dumnezeu în lupta cu patimile? Putem ajunge la asemănarea cu Dumnezeu fără iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele? Este iubirea o condiţie primordială pentru mântuire? Articolul încearcă să răspundă acestor interogaţii, comunicarea bazându-se pe următoarele opere teologice ale părintelui Stăniloae, opere în care se regăseşte tema iubirii divine: Ascetica şi Mistica Bisericii Ortodoxe, Sfânta Treime sau La început a fost Iubirea, Iisus Hristos sau Restaurarea Omului, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu şi Teologia Dogmatica Ortodoxă.

Cuvinte-cheie: iubirea divină, Dumitru Stăniloae, nepătimire, Logosul Treimic
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă