Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   ÎNVĂŢĂTURA DESPRE SF. EUHARISTIE ÎN DOCUMENTUL ECUMENIC BOTEZ, EUHARISTIE, MINISTERIU (BEM). ELEMENTE DE CONVERGENŢĂ ÎNTRE MARILE CONFESIUNI CREŞTINE ŞI PROBLEME RĂMASE DESCHISE.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Documentul ecumenic BEM nu este un text de unitate eclesiologică între Biserici, ci o încercare de a exprima credinţa în termenii unor convergenţe teologice, prezentând actualitatea dezbaterilor interconfesionale şi redând acordurile care s-au făcut simţite şi convergenţele doctrinare realizate în legătură cu Botezul, Euharistia şi slujirea instituită, fiind exprimată nădejdea că crescânda înţelegere reciprocă exprimată în document poate permite unor Biserici să ajungă la un mai înalt grad de comuniune euharistică între ele şi să apropie astfel ziua în care poporul lui Hristos împărţit va fi reunit vizibil împrejurul Mesei Domnului. În textul de la Lima sunt subliniate aspectele hristologic şi pnevmatologic, chiar eshatologic al Sf. Euharistii, este scoasă în relief funcţia ei eclesiologică, comunitară, dar nu se face referire la aspectul de jertfă al acesteia, fiind numită doar pomenire sau memorial.

Cuvinte cheie: Euharistie, Taină, jertfă, ecumenism, Biserică, împărtăşire
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă