Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2014  
         
  Articol:   TEOLOGIE ACADEMICĂ ȘI TEOLOGIE MONAHALĂ – DOUĂ ABORDĂRI CONTRASTANTE ÎN COMUNITATEA SIRO-ORIENTALĂ A SECOLELOR VI ȘI VII. ANALIZĂ ISTORICĂ .

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  La sfârșitul secolului al 6-lea și secolul al 7-lea viața comunității siro-orientale se caracterizează printr-o complexitate de controverse dogmatice și conflicte de autoritate care au modelat și un itinerar mistic specific. Există trei elemente constitutive în această perioadă: Școala din Nisibe, monahii și Biserica instituțională. Nu tot timpul cele trei instituții au cooperat bine din pricina abordărilor lor teologice diferite și a unor dispute interne ocazionale. Această idee poate fi sintetizată în ceea ce am putea numi relația dintre teologia academică și spiritualitatea monahală. În acest studiu voi analiza unele momente și personaje reprezentative pentru această perioadă, pentru a descrie complexitatea vieții bisericești (din perspectivă teologică, liturgică și spirituală), în Biserica Siro-orientală într-un moment istoric dificil și decisiv, dar, în același timp, un timp prolific pentru literatura religioasă.

Cuvinte cheie: controverse dogmatice, itinerar mistic, Școala din Nisibe, Marea Mănăstire, mesalianism
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă