Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ A BOLII.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Orice boală se înscrie într-o experienţa ontologică adeseori devastatoare, punând în discuţie (mai mult sau mai puţin) fundamentele, cadrul şi formele propriei noastre existenţe, echilibrele dobândite, libera dispoziţie a facultăţilor noastre sufleteşti şi trupeşti, valorile noastre de referinţă, relaţia noastră cu ceilalţi şi însăşi viaţa noastră. În multe cazuri, boala constituie o încercare spirituală care angajează întreaga noastră fiinţă, punându-şi amprenta decisiv asupra dinamicii vieţii. Se impune, aşadar, în condiţiile unei vieţi duhovniceşti autentice, depăşirea într-o formă sau alta a acestor încercări, asumarea bolii, a diferitelor forme de suferinţă care o însoţesc şi găsirea unor soluţii teoretice şi practice la problemele care se pun. Fiecare dintre noi, în cursul existenţei sale, trebuie nu numai să se aştepte la suferinţe şi boli (încercări sau urmări ale păcatelor) ci, atunci când acestea apar, să continue a trăi şi a-şi afla, în ciuda lor şi în ele, împlinirea. Hristos vine şi Se arată lumii ca Doctor, iar mântuirea pe care o aduce El este vindecarea omului, pentru că omenirea este cu adevărat bolnavă. Părinţii şi întreaga Tradiţie, socotind starea adamică primordială ca starea de sănătate a omenirii au văzut, fireşte, în omenirea căzută în urma păcatului strămoşesc, o stare de boală, complexă, care a cuprins întreaga fiinţă a omului. Studiul de faţă se înscrie în intenţia noastră de a evidenţia rolul decisiv al iubirii în procesul de tămăduire a omului bolnav. Pentru aceasta, a fost a fost detaliat sensul spiritual al bolii şi semnificaţia pozitivă a suferinţei, cooperarea divino-umană întru iubire reliefând apropierea omului de viaţa veşnică.

Cuvinte-cheie: sănătate, suferinţă, boală, iubire, tămăduire.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă