Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   PICTURA CREŞTINĂ MEDIEVALĂ DIN PERIOADA ROMANICĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Arta romanică se naşte la finalul secolului al X-lea, se desfăşoară în secolul al XI-lea, iar în prima jumătate a veacului al XII-lea ajunge la apogeu. În majoritatea ei, pictura din această perioadă a fost religioasă. Iconografia creştină prezintă o diversitate de cicluri precum: ciclul hristologic, cel evanghelic şi aghiografic. Reţinem ca exemple: Hristos Pantocrator, Hristos în majestate, Judecata de Apoi, Crucificarea, Creaţia, etc. Tehnica specifică în epocă a fost tempera şi fresca. Culorile folosite cu pregnanţă erau: roşu, ocru, violet, galben, negru şi alb. Personajele erau redate din faţă, vestimentaţia era stilizată în forme geometrice, iar fondul era de aur. Ele reprezintă influenţa artei bizantine, în Italia, şi a celei romanice catalane, în Franţa. Studiul a analizat ansambluri decorative din: Franţa, Italia şi Spania. Pictura religioasă medievală cu caracterul ei narativ-educativ a servit la ilustrarea scenelor sfinte, la menţinerea unui climat religios în rândul maselor de creştini şi la preamărirea lui Dumnezeu şi a Sfinţilor.

Cuvinte-cheie: frescă, tempera, Hristos Pantocrator, Hristos în glorie, Judecata de Apoi, Apocalipsă.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă