Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   „PÂINEA VIEŢII” (IOAN 6, 22-59). O ABORDARE EXEGETICĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Textul cuvântării Domnului din Ioan 6, 26-58 este aşezat în contextul relatării înmulţirii hranei ce are pentru noi o precisă referinţă euharistică căci indiferent de felul în care sunt interpretate variaţiunile din diferitele manuscrise, introducerea discursului începe cu referirea la acea înmulţire: „unde mâncaseră ei pâinea” (6, 23) şi tot cu o notă euharistică se şi încheie discursul: „se dă ... pentru viaţa lumii ... De nu veţi mânca…” Euharistia este, aşa cum reiese din interpretarea noastră însăşi prezenţa plenară a lui Hristos în Biserica Sa şi în umanitatea răscumpărată şi încorporată în ea, prin Trupul şi Sângele Său pline de Duh Sfânt.
În prima parte a cuvântării despre „pâinea vieţii” Iisus va face o comparaţie între mana pe care a mâncat-o poporul ales în pustie şi pâinea cea adevărată pe care Tatăl o va trimite din cer (6, 32). Cu această ocazie El precizează că nu mana a fost pâinea cea adevărată, ci El însuşi este „pâinea vieţii” (6, 35). Conţinutul ultimei părţi a acestei cuvântări, considerate pe drept cuvânt euharistică (6, 53-59), poate fi rezumat astfel: prin împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, Hristos rămâne în noi şi noi în El.
Trei sunt elementele definitorii ale fragmentului analizat: motivul pascal, asemănarea lui Iisus cu profetul Moise şi aşteptarea eshatologică. Ele sunt proiectate pe fundalul euharistic al dialogului purtat de Iisus cu mulţimea care îl înconjoară. Exegeza noastră dă prioritate interpretării sacramentale (i.e. euharistice) a cuvintelor Domnului, menţionând însă şi alte opinii exegetice, care resping această interpretare, în virtutea acelei obligaţii de onestitate ştiinţifică care ne cere: audietur et altera pars.

Cuvinte-cheie: pâine, viaţă, Hristos, Trup, Sânge, Euharistie.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă