Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2013  
         
  Articol:   RECEPTAREA ŞI INTERPRETAREA PSALMILOR ÎN TRADIŢIA PATRISTICĂ.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  În studiu de faţă ne propunem să realizăm o scurtă perspectivă istorică asupra modului în care Psaltirea a fost receptată şi interpretată în scrierile patristice. În acest sens am expus sistematic exemple efective de exegeză, extrase din comentariile părinţilor, pentru a oferi o perspectivă cât mai amplă asupra subiectului pe care dorim să îl dezvoltăm. Vom începe demersul nostru prin menţionarea premiselor dezvoltate de părinţii apostolici şi de apologeţii creştini, îl vom continua cu precizarea metodelor exegetice de analiză a textului sfânt caracteristice şcolilor din Alexandria, Antiohia şi Cezareea Capadociei şi îl vom încheia cu prezentarea aportului reprezentanţilor târzii ai perioadei patristice la dezvoltarea literaturii exegetice a psalmilor. Vom extinde cercetarea noastră şi în spaţiul apusean pentru a puncta evoluţia pe care interpretarea Psaltirii a avut-o în operele celor mai reprezentativi exponenţi. Astfel că am căutat să expunem, pentru fiecare etapă a demersului nostru, detaliile cele mai semnificative care surprind caracteristicile şcolii sau metodei exegetice analizate. Iar, nu în ultimul rând, am alcătuit, în notele adiacente lucrării, scurte repere bio-bibliografice, ce au menirea de a înlesni înţelegerea cât mai adecvată a contextului în care autorii menţionaţi au creat aceste comentarii la Cartea Psalmilor.

Cuvinte-cheie: Psalmi, părinţi apostolici, apologeţi creştini, şcoli catehetice, Sf. Părinţi, interpretare, metode exegetice, comentarii.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă