Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2011  
         
  Articol:   FAMILIA ŞI BISERICA.

Autori:  VALER BEL.
 
       
         
  Rezumat:  Prin crearea omului ca o dualitate personală şi complementară, Dumnezeu a pus în el vocaţia, capacitatea şi responsabilitatea pentru comuniune. Ca să fie o uniune perfectă, căsătoria implică o dragoste perfectă. Căsătoria şi familia creştină nu se bazează exclusiv pe iubirea dintre bărbat şi femeie, ci şi pe comuniunea dintre Dumnezeu şi omenirea pe care El o iubeşte, o comuniune care trebuie să se reflecte în viaţa de familie. Dacă prin Sfânta Taină a botezului omul intră într-o relaţie strânsă cu Dumnezeu, prin Taina căsătoriei el intră într-o relaţie strânsă cu o altă fiinţă umană. Ca și oricare din celelalte şapte taine, nunta este o actualizare a răscumpărării, în modul ei specific. Bărbatul şi femeia participă împreună la misterul răscumpărării, ca soţ şi soţie.

Cuvinte-cheie: viaţa de familie, familia creştină, sacramentul căsătoriei, dragoste adevărată, responsabilitate
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă