Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   REFLECŢII TEOLOGICE PE MARGINEA PROLOGULUI CĂRŢII IN CANTICUM CANTICORUM A SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA.

Autori:  LIVIU PETCU.
 
       
         
  Rezumat:  Cântarea Cântărilor a fost interpretată alegoric încă de la început, atât de exegeţii iudei, cât şi de cei creştini. Aceasta a fost fără îndoială ceea ce a făcut ca acest cântec de dragoste profan şi erotic să fie privit ca sfânt. Exegeza patristică s-a înălţat spre culmi sublime prin interpretarea alegorică a Cântării Cântărilor. Această poveste nupţială, suprasaturată de imagistică evocativă şi simbolism plurivalent a oferit un teren fertil pentru gândirea mistică a lui Origen (cca. 185-254) şi a lui Grigorie de Nyssa (cca. 335-395). Cele cincisprezece omilii ale lui Grigorie de Nyssa la Cântarea Cântărilor urmează aceeaşi traiectorie hermeneutică care începe cu Hipolit al Romei (născut în 170-175), despre care cei mai mulţi savanţi sunt de acord că a compus prima interpretare alegorică creştină a Cântării Cântărilor. Totuşi, Origen primeşte creditul pentru a-i fi dat citirii alegorice a Cântării expresia ei clasică. Când Părinţii Bisericii citesc Cântarea Cântărilor, găsesc adevăruri teologice adânci sub naraţiunea de suprafaţă. Relaţia nupţială pasională, detaliată în povestire, adesea în termeni foarte erotici, a devenit în mâinile pricepute ale Părinţilor o alegorie a relaţiei dintre Hristos şi suflet sau Biserică.

Cuvinte-cheie: Cântarea Cântărilor, interpretare alegorică, exegeţi evrei şi creştini, relaţie nupţială pasională, Grigorie de Nyssa, Origen, relaţie, suflet.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă