Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   INTERCORELAŢIA DINTRE SFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA LITURGHIE ÎN VIAŢA BISERICII ŞI A CREDINCIOŞILOR.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Sfânta Scriptură oferă o mărturie specifică privind prezenţa şi lucrarea Logosului Divin în istorie şi posibilitatea şi responsabilitatea umanităţii de a realiza îndumnezeirea. În Scriptură, prin Domnul Hristos, adevărul raţional este unit şi identificat cu Adevărul personal. În acest sens, cuvintele Scripturii, în plus faţă de prezentarea evenimentelor trecute şi viitoare, îl revelează pe Hristos, reînnoindu-i şi însufleţindu-i pe credincioşi în viaţa Bisericii. Prin Sfânta Liturghie, viaţa lui Hristos, emanând din Scriptură, devine viaţa Bisericii, totdeauna viu şi totdeauna prezent pentru toţi cei care aparţin Lui, îndiferent de locul şi timpul în care au trăit. Din perspectivă liturgică, Scriptura trebuie să fie văzută drept calea care îl conduce pe om la Hristos, hrănit cu mâncarea şi băutura divină care îi dă viaţă şi putere în căutarea sa. Sfânta Liturghie trăieşte şi respiră Scriptura în cea mai sensibilă şi reală manieră cu putinţă; de aceea, conţinutul Sfintei Liturghii este prezentat ca un sublim „comentariu patristic al Scripturii”. Sfânta Liturghie realizează o legătură între misticul „astăzi” al Scripturii şi dimensiunea plină de înţeles a liturgicului „astăzi” în realitatea adâncă a veşnicului „astăzi” al Împărăţiei Cerurilor, prezentă aici şi acum. În ortodoxie, nu numai Scriptura îl pregăteşte pe cel credincios să participe la Sfânta Liturghie, ci şi Liturghia îi dă posibilitatea, din punct de vedere spiritual, să experimenteze profunzimile mai largi ale Cuvântului Divin, pentru o descoperire personală mai mare. Există o relaţie reciprocă între Scriptură şi Liturghie care nu este limitată la locaşul de închinare, ci se extinde în afară în viaţa zilnică a credincioşilor. Potrivit Sfinţilor Părinţi, Sfânta Scriptură nu trebuie să fie niciodată absentă din viaţa spirituală a cuiva. Cinstea şi ascultarea manifestată faţă de cuvintele ei sunt identificate cu ascultarea faţă de Dumnezeu. Scriptura aduce putere spirituală şi un sens adevărat al existenţei actualizate în viaţa credinciosului creştin, obligându-l să se roage mai fervent şi să fie personal mai implicat în Sfânta Liturghie, în rugăciunea privată şi în celelalte slujbe ale Bisericii.

Cuvinte-cheie: Sfânta Scriptură, Sfânta Liturghie, lectură, confesiune, actualizare, conexiune, comuniune, supunere
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă