Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   NUMELE LUI DUMNEZEU, SEMN AL PREZENŢEI PERSONALE ŞI ACŢIUNEA SA IZBĂVITOARE (SOTIRICĂ).

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Descoperirea numelui lui Dumnezeu (Yahwe) care dă la iveală esenţa Sa, a reprezentat pentru evrei culmea revelaţiei Vechiului Testament. Teofania de la Horeb (Exod 3) a devenit semnul incontestabil al fidelităţii şi al providenţei divine, şi mărturia că Dumnezeu va fi permanent împreună cu poporul Său până când va realiza legământul făcut cu Avraam, Isaac şi Iacob. Importanţa majoră a acestui nume (Yahwe) a dat naştere în interiorul iudaismului, apoi în interiorul creştinismului, dezvoltării unei impresionante literaturi de specialitate. În ciuda acestui fapt, în acest studiu voi atinge doar câteva aspecte pe care le-am considerat mai reprezentative: în prima secţiune voi aborda aspectul controversat al originii numelui personal al lui Dumnezeu, apoi voi încerca să descriu receptarea primordială a tetragramei (YHWH) şi să elucidez interdicţia de a pronunţa numele sfânt; în secţiunea a doua şi în ultima a acestui studiu voi da câteva sugestii pentru analizarea a două coordonate esenţiale ale numelui Yahwe: prezenţa personală a lui Dumnezeu prin/ în numele Său şi dimensiunea sotirică care rezultă din invocarea Tetragramei. Mă voi referi şi la conotaţiile pe care numele lui Dumnezeu le-a primit în creştinism. Concluzia va oferi cititorului câţiva termeni de referinţă pentru a înţelege sensurile speciale pe care numele lui Dumnezeu le are în viaţa celui care caută comuniunea cu El.

Cuvinte-cheie: Horeb, revelare, nume, Yahwe, fiinţă, făgăduinţă, prezenţă, izbăvire, Κυριος, Hristos.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă