Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   RECENZIE – ŞTEFAN ILOAIE (COORD.), ETHOS ŞI ETNOS, ASPECTE TEOLOGICE ŞI SOCIALE ALE MĂRTURIEI CREŞTINE.

Autori:  CIPRIAN VIDICAN.
 
       
         
  Rezumat:  PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, 2008, 507 P.
Între 3 şi 6 decembrie 2007 are loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Conferinţa naţională cu tema Etică-Etnie-Confesiune. Manifestarea s-a bucurat de participarea unui mare număr de teologi, care au deschis orizontul întâlnirii spre cele trei realităţi religioase şi sociale tematizate. Referatele susţinute aici au fost adunate între coperţile volumului pe care tocmai îl analizăm, volum de a cărui apariţie s-a îngrijit Pr. Prof. Ştefan Iloaie. Tematica în sine este una de maximă actualitate. Mutaţiile istorice, sociale şi religioase din ultimele decenii, dar şi mai nou-resimţitul la noi fenomen al globalizării, implică multiplicarea, dar şi modificarea fumdamentală a relaţiilor interumane. Procesul provoacă schimbări axiologice rapide, care creează noi valori cu care omul se confruntă, trăind, uneori în mod dra-matic, devalorizarea a ceea ce fusese cândva sigur şi descoperind degringolada morală manifestată în corupţie, intoleranţă religioasă, socială sau etnică. Policromia Europei revendică fixarea reperelor de interrelaţionare la nivelul credinţelor, al mentalităţilor şi al culturilor. De aceea tratarea în cadrul unui simpozion şi apoi a unui volum a acestei teme sprijină efortul de înţelegere a conceptelor, depăşeşte asperităţile şi se propune ca reper pentru reveniri ulterioare asupra subiectului.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă