Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   UNITATEA ETICĂ A BISERICII DE RĂSĂRIT. MESAJUL ÎNTÂISTĂTĂTORILOR ORTODOXIEI (OCTOMBRIE 2008).

Autori:  RADU PREDA.
 
       
         
  Rezumat:  Întâlnirea liderilor lumii ortodoxe, ţinută la Constantinopol, în octombrie 2008, cea de-a doua a acestui nou mileniu, poate fi numită pe bună dreptate un eveniment. Pe de o parte, în contextul rănilor încă sângerânde ale istoriei, la care sunt adăugate altele noi, o astfel de întâlnire, prezidată de Patriarhul Ecumenic şi avându-l printre participanţi pe Patriarhul Rusiei, nu prea avea sorţi de izbândă. Pe de altă parte, pusă în faţa extraordinarelor provocări ale prezentului, Ortodoxia a trebuit să dea un semnal, să le adreseze credincioşilor un mesaj clarificator. Cu alte cuvinte, în ciuda unei unităţi canonice slabe, Biserica Răsăriteană şi-a dovedit cel puţin unitatea ei etică, bazată la rândul ei pe o unitate dogmatică şi liturgică. Articolul de faţă trece în revistă principalele situaţii de criză care pun la îndoială unitatea ortodoxă. Apoi, ne concentrăm atenţia asupra contextului social şi pastoral al ţărilor în care Ortodoxia este majoritară; în sfârşit, dar nu mai puţin important, încercăm să arătăm semnificaţia şi importanţa mesajului din octombrie 2008. Traducerea acestui mesaj în româneşte este dată în anexă.

Cuvinte-cheie: Ortodoxie, Unitate, Patriarh ecumenic, Patriarhul Rusiei, etică, Teologie Socială
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă