Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   CODUL PENAL VS. VALORILE BISERICII. OBSERVAŢII CANONICE ŞI TEOLOGICE PE MARGINEA PROIECTULUI NOULUI COD PENAL.

Autori:  GABRIEL-VIOREL GÂRDAN, EMILIAN-IUSTINIAN ROMAN.
 
       
         
  Rezumat:  Această cercetare intenţionează să treacă în revistă chestiuni contemporane ca: incest, avort, prostituţie şi pornografie din mai multe puncte de vedere: al legii civile, al bioeticii şi al geneticii, al teologiei şi dreptului canonic, cu accent pe cel din urmă. Datorită dezbaterii intense pe marginea acestor chestiuni, generate de noul cod penal român, care nu mai consideră ca pasibile de pedeapsă fapte imorale ca incest sau prostituţie, autorii consideră că este potrivit ca poziţia Bisericii Ortodoxe Române să fie luată în considerare. Pe lângă prezentarea unei scurte treceri în revistă a argumentelor referitoare la evoluţia legii civile, la genetică şi bioetică, acest studiu potenţează poziţia Bisericii asupra incestului, avortului şi prostituţiei ca atacuri la adresa demnităţii umane, ca acte abominabile din punct de vedere moral şi spiritual, apelând la canoanele Sf. Vasile sau la acelea de la Sinodul de la Ancira şi Sinodul Trulan. Dat fiind faptul că nu tot ceea ce este legal este şi moral, aceste legi canonice sprijină în continuare necesitatea de a acorda, cu responsabilitate şi în cunoştinţă de cauză, şanse egale în astfel de chestiuni.

Cuvinte-cheie: incest, prostituţie, avort, pornografie, morala creştină, legislaţie, genetică, drept canonic
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă