Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   LA SAINTE TRINITE, STRUCTURE DE L’AMOUR SUPREME ET FONDEMENT DE NOTRE SALUT / SFÂNTA TREIME, STRUCTURA SUPREMEI IUBIRI ŞI BAZA MÂNTUIRII NOASTRE.

Autori:  VALER BEL.
 
       
         
  Rezumat:  Sfânta Treime, structura supremei iubiri şi baza mântuirii noastre. Dumnezeu S-a descoperit ca Treime încă din revelaţia Vechiului Testament. Deşi accentul cade mereu acolo pe unitatea lui Dumnezeu, subliniată împotriva politeismului păgân, tradiţia patristică a descoperit sub litera unor expresii sau întâmplări veterotestamentare taina Treimii. Descoperirea deplină s-a făcut însă în Noul Testament, prin actul întrupării Fiului, dar şi prin mărturia expresă, atât a Lui cât şi a Apostolilor. Biserica a crezut dintotdeauna în Dumnezeul treimic, iar sinoadele de la Niceea (325) şi Constantinopol (381) n-au făcut decât să formuleze solemn ceea ce încă de la Apostoli s-a mărturisit. Treimea înseamnă distincţie a celor trei persoane, dar totodată unitate desăvârşită, manifestată în raporturile perihoretice şi în iubirea veşnică dintre cele trei persoane. Numai aşa Dumnezeu poate fi şi mântuitor, pentru că, întrupându-Se într-unul din ipostasurile Sale, ne cuprinde şi pe noi în viaţa de comuniune şi iubire a Sa ca Treime.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă