Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA - Ediţia nr.1 din 2005  
         
  Articol:   DEZVOLTAREA UNEI ÎNŢELEGERI CREŞTINE A CREAŢIEI.

Autori:  HANS SCHWARZ.
 
       
         
  Rezumat:  Dezvoltarea unei înţelegeri creştine a creaţiei. Relatările biblice ale creaţiei, cea “preoţească” din Facere 1 şi cea yahvistă din Facere 2 sînt supuse unei interpretări exegetice care valorifică nu doar învăţăturile dogmatice sau morale, ci caută temeiuri şi pentru situarea pe care trebuie să o aibă astăzi omul faţă de natură şi faţă de creaţie în ansamblu. Faptul că a fost creat în ziua a şasea, aceeaşi în care au fost create animalele uscatului dovedeşte legătura strânsă pe care o are cu acestea, încă din actul creării lui. Preocupările ecologiste de astăzi, stârnite de dispariţia tot mai multor specii de animale ar trebui să pornească tocmai de la această constatare. La fel, puterea de stăpânire pe care a primit-o asupra naturii nu trebuie să fie înţeleasă într-un sens despotic, ci în sensul că omul, ca şi chip al lui Dumnezeu (Facere 1, 26) trebuie să o conducă spre pnevmatizarea ei. Prin statutul său de mijlocitor, vizibil în aceea că este creatură şi împreună-creator cu Dumnezeu, omul are o misiune în mijlocul creaţiei pe care riscă să o uite şi pe care citirea şi înţelegerea primelor două capitole ale Facerii ar putea să i-o reamintească.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă