Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2009  
         
  Articol:   RECENZII: LAURENŢIU D. TĂNASE, PLURALISMUL RELIGIOS ŞI SOCIETATEA ÎN ROMÂNIA, COL. "UNIVERSITATEA EUROPEANĂ PENTRU PUBLICAŢII", SERIA XXII - SOCIOLOGIE, VOL.. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, P. 313 / LAURENŢIU D. TĂNASE, PLURALISATION RELIGIEUSE ET SOCIÉTÉ EN ROUMANIE, COL. „PUBLICATIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES”, SERIA XXII – SOCIOLOGIE, VOL. 422, PETER LANG, BERNA, 2008, 313 P..

Autori:  CORNEL DÂRLE.
 
       
         
  Rezumat:  Printre schimbările survenite în România după anul 1989, se numără şi ceea ce autorul cărţii de faţă numeşte „pluralizare religioasă”, spre deosebire de ceea ce într-un limbaj mai convenţional în teoriile modernităţii religioase am fi tentaţi să numim „pluralism religios”. Conţinutul acestei deosebiri este ilustrat, cuantificat chiar, sub unele aspecte, prin studierea cu criteriu sociologic a modului în care este percepută în societatea românească contemporană apariţia unor noi actori religioşi (culte, asociaţii, mişcări), alături de instituţiile religioase tradiţionale (ortodoxă, catolică şi protestantă). Competenţa autorului studiului se poate bucura de maxim de credit: este titular al catedrei de Sociologia religiei la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, director al Centrului de Studii şi de Documentare „Societate, Drept şi Religie” din cadrul aceleiaşi universităţi, membru al Comisiei parlamentare – CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii), iar între 2001 şi 2004 a avut funcţia de Secretar de Stat pentru Culte, la Ministerul Culturii şi al Cultelor. Studiul, structurat cronologic, începe cu evocarea genezei câmpului religios românesc contemporan, geneză plasată între doi ani-simbol pentru istoria contemporană a României: 1918 şi 1989.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă