Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   RECENZII: BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, COMPOSESORAT NOBILIAR ÎN ZONA CHIOAR. CONSCRIPŢIA ÎN BAZA MĂRTURIILOR DIN 1803 / BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET, NEMESI KÖZBIRTOKOSSÁGOK A KŐVÁR-VIDÉKEN. VALLOMÁSOS ÖSSZEIRÁS 1803 – BÓL..

Autori:  SILVIU-IULIAN SANA.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea doamnei Bánkiné Molnár Erzsébet intitulată Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken. Vallomásos összeirás 1803 – ból (Composesorat nobiliar în zona Chioar. Conscripţia în baza mărturiilor din 1803) apărută la Kecskemét (Ungaria) în acest an, se înscrie în linia istoriei economice, mai exact a relaţiilor sociale de la începutul secolului al XIX-lea aşa cum au fost reflectate în Conscripţia din anul 1803. Contribuţia domniei sale în privinţa acestei zone geografice din nord-vestul României, a districtului Chioar este binevenită, mai ales că bibliografia aferentă acestui spaţiu este încă destul de puţină. Volumul are ca obiect analiza Conscripţiei din 1803, pe baza documente păstrate în arhiva Muzeului Kiskun din Kiskunfélegyháza (Ungaria). Izvorul datelor constituie o sursă aparte pentru că trece în revistă bunurile şi uzufructul nobilimii composesorale, bunuri ce au fost absente din conscripţia dărilor pentru cele 18 localităţi ale districtului Chioar. ...  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă