Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   DEZUMANIZARE, UMANIZARE, DIVINIZARE.

Autori:  RAIMOND SAINT GELAIS.
 
       
         
  Rezumat:  Dezumanizare, umanizare, divinizare. Lucrarea abordează o perspectivă antropologică de actualitate, propusă de către episcopatul canadian în centrul proiectelor catehetice şi pastorale prin tema Isus Hristos, calea umanizării. În centrul concepţiei eshatologice creştine se află omul în unitatea şi integritatea sa, ca entitate trup şi suflet, cu viaţa sa afectivă, cognitivă, intelectiv-volitivă. Omul devine el însuşi numai prin deschiderea către „celălalt”, însă globalizarea şi transformările lumii actuale tind spre realizarea unei culturi universale, fără frontiere, în afara regimurilorr politice, religiilor, schimbă fundamentele dialogului interpersonal şi împing spre dezumanizare. Libertatea reală a individului nu poate fi actualizată decât prin manifestarea deplină a întregului potenţial, legat numai de exprimarea ca persoană. Omul se umanizează, exprimându-se ca persoană, în măsura în care se apropie de modelul omului desăvârşit, Isus Hristos, care ridică condiţia întregii umanităţi decăzute la o nouă dimensiune existenţială, a omului desăvârşit, în comuniune ontologică cu iubirea lui Dumnezeu care îl divinizează. Această viziune antropologică are aplicaţii imediate în practica eclesială, dirijând etica creştină, doctrina socială a Bisericii, educaţia, spre realizarea unei solidarităţi umane bazate pe slujirea responsabilă şi implicarea activă în lume, în slujba valorilor comune, universal valabile, pe care omul desăvârşit în Hristos le recunoaşte.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă