Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2007  
         
  Articol:   VIAŢA ŞI SCRIERILE LUI NICOLAE CABASILA ÎN CONTEXTUL ISTORIC ŞI CULTURAL AL SEC. XIV BIZANTIN / VITA E OPERE DI NICOLA CABASILAS NEL CONTESTO STORICO E CULTURALE DEL SECOLO XIV BIZANTINO.

Autori:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Rezumat:  Viaţa şi scrierile lui Nicolae Cabasila în contextul istoric şi cultural al sec. XIV bizantin. Articolul de faţă constituie o analiză contextuală şi ambientală ce ne ajută să delimităm contextul istoric, cultural şi socio-religios în care a trăit Cabasila (1319/23-1397) şi care ne va face să înţelegem în mod adecvat şi creaţia sa teologică. Articolul în prima parte prezintă anumite aspecte culturale şi artistice ale artei bizantine, ce pune în evidenţă expresia estetică şi teologică a umanismului bizantin din cadrul ambientului culturii greceşti al sec. XIV şi nu numai. În continuarea studiului este conturată figura lui Nicolae Cabasila şi aportul său teologic, pentru a crea un echilibru între viaţa politică şi cea religioasă, între realitatea socio-umană şi cea mistică, care îşi găseşte expresia teologică şi spirituală în operele sale. Viaţa în Hristos şi Comentariul la Sfânta Liturghie constituie operele cele mai reprezentative şi profunde ale „literaturii creştine şi teologice din toate timpurile”. Până astăzi, aceste opere şi-au păstrat profunzimea şi savoarea, dar şi actualitatea pentru persoanele interesate de ethosul mistic şi liturgic al autorului nostru. În final, se prezintă şi „scrierile minore” ale lui Cabasila, care reflectă interesul acestui „laic interiorizat” pentru „farmecul şi profunzimea teologiei”, care în mistagogia liturgică bizantină poartă fiinţa umană la contemplarea misterelor vieţii în Hristos.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă