Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2006  
         
  Articol:   BOTEZ ŞI BISERICĂ ÎN CONTROVERSELE DIN SECOLUL AL III-LEA ŞI IMPLICAŢII ÎN DIALOGUL ECUMENIC CATOLIC-ORTODOX CONTEMPORAN / BATTESIMO E CHIESA NELLE CONTROVERSIE DEL III SECOLO ED IMPLICAZIONI NEL DIALOGO ECUMENICO CATTOLICO-ORTODOSSO CONTEMPORANEO .

Autori:  CORNEL DÂRLE.
 
       
         
  Rezumat:  Battesimo e Chiesa nelle controversie del III secolo ed implicazioni nel dialogo ecumenico cattolico-ortodosso contemporaneo. L’ articolo propone il superamento della situazione di parziale fallimento – l’assenza del reciproco (unanime) riconoscimento del battesimo -, appelando ad altre due istanze, insufficientemente esplorate fin’ora, almeno nella valutazione della questione del’oikonomia battesimale ortodossa oppure, ad un livello più generale, dell’oikonomia sacramentale della Chiesa: il «senso della fede» comune all’insieme del popolo fedele e la tipologia cristiana, come principio ermeneutico bibblico e patristico.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă