Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2006  
         
  Articol:   EXIGENŢELE ASCETICE ŞI PEDAGOGICE ALE RUGĂCIUNII TEREZIENE ÎN OPERA ''DRUMUL PERFECŢIUNII" / LE ESIGENZE ASCETICHE E PEDAGOGICHE DELLA PREGHIERA TERESIANA NEL "CAMMINO DI PERFEZIONE".

Autori:  BOGDAN VASILE BUDA.
 
       
         
  Rezumat:  Exigenţele ascetice şi pedagogice ale rugăciunii tereziene în opera Drumul perfecţiunii. Plecând de la contextul istoric şi spiritual în care s-a realizat această operă „pedagogică şi mistagogică” de excepţie a Sfintei Tereza de Avila, este abordată problematica gândirii, spiritualităţii acestei sfinte carmelitane şi profunzimea ei. Mai exact, sunt tratate textele autoarei, de un bogat conţinut doctrinar, abordând din punct de vedere spiritual virtuţile evanghelice: caritatea, sărăcia şi umilinţa care stau la baza învăţăturii acestei sfinte, fiind în acelaşi timp şi fundamentul vieţii de rugăciune. În ultima parte s-au tratat aspectele „pedagogice” ale rugăciunii, adică: perseverenţa şi solitudinea precum şi cultivarea simţurilor (a ochilor şi a intelectului) spre „vederea şi contemplarea lui Cristos” care devine astfel „imaginea autentică” de urmat în viaţa religioasă. Concluzia acestui studiu arată actualitatea gândirii Sfintei Tereza, în care se poate observa că nu există nici o dihotomie între rugăciune şi trăirea ei în concret, adică în viaţa cotidiană. „Drumul perfecţiunii” arată că autenticitatea vieţii creştine nu este rezervată doar celor care trăiesc în mănăstiri, ci este un imperativ absolut necesar de practicat de către toţi creştinii. În acest sens, Sfânta Tereza anticipiază „glasul” concilului Vatican al II-lea, care în Constituţia Lumen Gentium, n. 42 afirmă chemarea universală la sfinţenie, prin trăirea autentică a Evangheliei, prin practicarea virtuţilor şi în mod special, a iubirii. „Adevăratul discipol al lui Cristos se caracterizează prin iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui”.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă