Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII: BÁRSONY ISTVÁN, PAPP KLÁRA, TAKÁCS PÉTER, "IZVOARELE REGLEMENTĂRII URBARIALE DIN COMITATUL BIHOR", VOL. I, "VALEA IERULUI ŞI DISTRICTUL SÁRRÉT", DEBRECEN, 2001, VOL. II, "DISTRICTUL DIN SALONTA ŞI ORADEA", DEBRECEN, 2003, VOL. III, "DI.

Autori:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Rezumat:   Trei membri ai colectivul de cadre didactice de la Institutul de istorie al Universităţii din Debrecen, Bársony István, Papp Klára şi Takács Péter, la care se mai adaugă doctorandul Szerdahelyi Zoltán şi, nu în ultimă instanţă arhivista Lengyel Katalin, au publicat în perioada 2001 – 2004, unul din cele mai importante izvoare privitoare la viaţa rurală a comitatului Bihor: reglementarea urbarială a comitatului Bihor din 4 noiembrie 1769, în baza căruia s-a efectuat reaşezarea raporturilor ţărăneşti locale şi mai ales ancheta situaţiei de facto a acestora în momentul în care s-a început introducerea urbariului general.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă