Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2003  
         
  Articol:   RECENZII: IOAN-MARIUS BUCUR, LAVINIA STAN, "PERSECUŢIA BISERICII CATOLICE DIN ROMÂNIA. DOCUMENTE DIN ARHIVA EUROPEI LIBERE 1948-1960", EDITURA NAPOCA STAR, CLUJ-NAPOCA, 2002 .

Autori:  ALEXANDRU DRAGOŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea a apărut ca volum în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catolica, fiind un număr special al acesteia. Lucarea cuprinde, alături de o introducere mai amplă care prezintă politica religioasă a regimului comunist din România în privinţa Bisericii Catolice şi un număr de 41 de documente, toate inedite, publicate şi comentate ca atare, toate aducând lumină într-o anumită latură a istoriei Bisericii. Cei doi autori scot la lumină un număr însemnat de informaţii noi despre care până în prezent nu se ştia decât din mărturiile bătrânilor care au trăit epoca. Acum însă, toate aceste date noi vin să întărească cele ştiute până în prezent din izvoare orale şi să-i ajute pe istoricii specialişti în probleme de istorie contem-porană. Lucrarea se bazează pe un mare număr de documente extrase din arhiva Radio Europa Liberă, ele aducând, în mare parte, informaţii noi despre perioada anilor 1948-1960. Documentele publicate de cei doi autori sunt ordonate cronologic, tratând – fiecare în parte – câte un moment din istoria Bisericii Catolice, sau despre unul din personalităţile acestei biserici.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă