Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2003  
         
  Articol:   RECENZII: SFÂNTUL AUGUSTIN, DE DOCTRINA CHRISTIANA, INTRODUCERE ÎN EXEGEZA BIBLICĂ, EDIŢIE BILINGVĂ, STABILIREA TEXTULUI LATIN, TRADUCERE, NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI ŞI INDICI DE MARIAN CIUCĂ, INTRODUCERE, NOTE ŞI BIBLIOGRAFIE DE LUCIA WALD, HUMANITAS,.

Autori:  ALEXANDER BAUMGARTEN.
 
       
         
  Rezumat:  Editura Humanitas a publicat recent traducerea reputatului clasicist Marian Ciucă din Sfântul Augustin, De doctrina christiana. Traducător, între altele, al dialogului platonician Theaithetos, profesorul M. Ciucă prezintă cititorului român una dintre capodo-perele augus-tiniene şi unul dintre textele fondatoare ale culturii medievale într-o ediţie bilingvă elegantă, corectă din punct de vedere filologic, cu un aparat critic şi o biblio-grafie impresionante, dovadă a unui studiu îndelungat şi minuţios al operei augustiniene. Introducerea, notele şi bibliografia sunt semnate de Lucia Wald, iar stabilirea textului latin, traducerea, nota asupra ediţiei şi indicii de Marian Ciucă. Prezenţa unui asemenea text în limba română, contextul apariţiei, cele câteva mărunte remarci de ordin filosofic care se pot face la adresa traducerii suscită o meditaţie mai largă asupra modului în care cultura română recep-tează traducerea filosofică şi, în parti-cular, traducerile din Sfântul Augustin.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă