Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   RECENZIE: OLIVIER GILLET, RELIGIE ŞI NAŢIONALISM. IDEOLOGIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE SUB REGIMUL COMUNIST, BUCUREŞTI, 2001, 313 P. .

Autori:  ADRIAN APAN.
 
       
         
  Rezumat:  Această lucrare reprezintă un rezumat la teza de doctorat pe care autorul a susţinut-o la Universitatea Liberă din Bruxelles în anul 1995, o lucrare, la bază, destul de amplă care şi-a propus să analizeze perioada anilor 1948 – 1989 din perspectiva influenţelor reciproce care au dominat relaţiile dintre autorităţile comuniste şi Biserica Ortodoxă. Fenomenul este destul de serios analizat mai ales din perspectiva ideologiei sociale şi "politice" a Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.) care şi-a justificat acţiunile prin elaborarea, destul de minuţioasă, a propriei doctrine sociale, care nu a fost altceva, aşa cum oricine o poate uşor constata, decât un joc, uneori teologic, o permanentă interacţiune dintre factori deosebit de diverşi care, de multe ori, nu aveau nimic comun cu instituţia bisericească în sine. Autorul lucrării, Olivier Gillet, pune în discuţie o problematică complexă, dacă nu chiar dificilă, datorită controverselor pe care le stârneşte încă.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă