Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   RECENZIE: FIREA ROMÂNILOR, COORD. DANIEL BARBU, EDITURA NEMIRA, 2000 .

Autori:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Rezumat:  Lucrarea, apărută cu sprijinul "Fundaţiei pentru o societate des-chisă," reprezintă o inedită monografie a obiceiurilor, a mentalităţii şi tră-săturilor de caracter cu aplicaţie asupra comportamentalului, adânc înrădăcinate în manifestarea socio-culturală a românilor din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania. Coor-donatorul lucrării pleacă de la întrebarea retorică: "au românii o fire colectivă şi indivizibilă?" Apoi se pune problema individului obligat să fie catalogat în funcţie de anumite stereotipuri atribuite unei identităţi comunitare, în general o condiţie a priori în etalonarea în plan european a elitelor intelectuale româneşti, obligate să poarte povara "celor mulţi" care se automarginalizează în evoluţia lor spirituală personală.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă