Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   HERMENEUTICA LUI PLATON ÎN OPERA LUI HANS GEORG GADAMER / DIE HERMENEUTIK PLATONS IM WERKE.

Autori:  ALINA NOVEANU.
 
       
         
  Rezumat:  Această lucrare îşi propune să redea câteva dintre principalele trăsături ale portretului lui Platon, prezent în opera lui Hans Georg Gadamer. Preocuparea pentru scrierea platoniciană (o preocupare ce depăşeşte o jumătate de secol, dacă luăm în considerare prima publicaţie a lui Gadamer ce datează din 1931 – Etica dialectică a lui Platon şi publicaţia apărută în anul 1991- Platon în dialog) este definitorie atât pentru practica, cât şi pentru ceea ce putem numi "teoria hermeneutică"gadameriană. Acest raport teorie-practică este discutat în prima parte a lucrării de faţă. Teza pe care încercăm să o susţinem este cea a existenţei unui mecanism în cadrul evoluţiei scrierii gadameriene, mecanism ce funcţionează pe principiul acţiunii şi reacţiunii între "teorie"şi "practică"şi care influenţează deopotrivă ambele dimensiuni ale scrierii gadameriene. De asemenea, ne este foarte importantă descrierea conceptului specific gadamerian de "unitate operantă"platonico – aristotelică (platonisch-aristotelische Wirkungseinheit), pornind cu precădere de la lucrarea din 1978 - Ideea Binelui înte Platon şi Aristotel. Ca şi trăsături definitorii ale portretului platonician, propunem trei caracteristici: relativarea imaginii lui Platon ca metafizician par excellence şi impunerea celei a unui Platon- continuator al lui Socrate pe linia problematicii Binelui (deplasarea dinspre metafizică spre etică), relativarea opoziţiei "Platon-idealistul"- "Aristotel-realistul"şi transformarea acesteia într-o complementaritate, şi, ca urmare a acestora, refacerea concepţiei unitare asupra triadei Socrate- Platon –Aristotel. În final, aducem în discuţie câteva dintre cele mai importante domenii tematice platoniciene discutate de către Gadamer, cum ar fi dialectica, dialogul, anamnesis-ul sau Ideea.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă