Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.2 din 2002  
         
  Articol:   CONTINUTUL TRADITIEI DUMNEZEIESTI SI INDUMNEZEITOARE / IL CONTENUTO DELLA DIVINA E DIVINIZZANTE TRADIZIONE.

Autori:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Spre deosebire de conţinutul tradiţiei (datinei) omeneşti format din patrimoniul biologic şi cultural, care poartă pecetea păcatului, conţinutul Tradiţiei (Predaniei) dumnezeieşti, relităţile transmise ìn lungul lanţului istoric al Tradiţiei sunt "Realităţile" dumnezeieşti ale Tatălui, Adevărul şi Viaţa dumnezeiască, care se concentrează ìn Isus Hristos şi Spiritul Sfànt, pe care Tatăl ìi trimite dela sine la noi (Gal 4,4-6).Împreună cu Spiritul Sfànt şi Isus Hristos ìnviat ìn lungul lanţului Tradiţiei dumnezeieşti (numită şiTradiţie apostolică sau bisericească) se transmite ìntregul univers simbolic de semne şi sacramente al Iconomiei istorice a Misterului. Din conţinutul Tradiţiei apostolice, care acţionează eficient şi continu prin Spiritul Sfànt şi Isus Hristos Înviatul ìn Biserica lui Dumnezeu şi ìn timpul Bisericii, amintim: Biserica Mireasă; Zestrea de nuntă a Bisericii, sfintele Scripturi; autentica Înterpretare a Scripturilor; Cina Domnului (sfintele Taine); Succesiunea apostolică (diadochê); Bunul Depozit (parathêkê); Propovăduirea apostolică (kêrygma); Învăţătura (didaskalía); Doctrina (dógma); Credinţa (pistís) şi Iubirea (agápê).  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă