Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2017  
         
  Articol:   IDENTITATEA METAFIZICĂ UMANĂ ȘI FUNCȚIILE IDENTITARE ALE MEMORIEI SENZITIVE ÎN ANTROPOLOGIA TOMISTĂ.

Autori:  CRISTIAN BĂLĂNEAN.
 
       
         
  Rezumat:   VIEW PDF

FULL PDF

The Human Metaphysical Identity and the Identitary Functions of Sensitive Memory in the Thomistic Anthropology. The article aims to recover – in the context in which the concepts of memory and identity are approached, most often, in the Eastern European cultural space, in terms of their collective dimension – their original anthropological meanings, through the prism of Aquinasʼs thought. In this thematic direction, the ontological identity of the human being is analyzed with priority, starting from the Aristotelian solutions to the problem of identity, after which the Thomistic conception of sensitive and intellectual memory is effectively debated, including the subsistence of the latter in the separate soul post mortem.

Keywords: identity, memory, individuality, soul, sensitive, intellective, personal, psychological, being
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă