Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1-2 din 2016  
         
  Articol:   PARTICULELE FIZICE ELEMENTARE ÎN ACCELERATORUL GÂNDIRII METAFIZICE TOMISTE / THE ELEMENTARY PARTICLES IN THE ACCELERATOR OF THOMISTIC METAPHYSICAL THOUGHT.

Autori:  CRISTIAN BĂLĂNEAN.
 
       
         
  Rezumat:  Particulele fizice elementare în „acceleratorul” gândirii metafizice tomiste. Concepția actuală generală a fizicii contemporane despre materie (și despre particulele elementare, în general) își are originea în semnificațiile sale filosofice primordiale din perioada presocratică, dezvoltate de-a lungul timpului de Epicur, Aristotel, Toma de Aquino, Descartes și alții. Dar, viziunea științifică asupra acestor entități fizice poate fi și în prezent corelată, într-o manieră subtilă și fără a-i afecta esența, cu conceptele de ființă, materie primă, formă și substanță din gândirea metafizică tomistă, rezultând o paradigmă gnoseologică mult mai profundă, cu valoare euristică.

Cuvinte-cheie: materie, particule fizice, energie, masă, formă, substanță, ființă
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă