Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   GIANNI VATTIMO. NIHILISM ŞI POSTMODERN ÎN FILOSOFIE / GIANNI VATTIMO. NIHILISMUS UND POSTMODERNE IN DER PHILOSOPHIE.

Autori:  DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.
 
       
         
  Rezumat:  Gianni Vattimo. Nihilism şi postmodern în filosofie. Problema ființei în epoca postindustrială este o temă centrală în opera filosofului italian Gianni Vattimo. Cu ajutorul binomului conceptual, de origine heideggeriană Überwindung-Verwingung, reprezentantul gândirii slabe încearcă atât o clarificare a raportului modern – postmodern în filosofie, cât și o legitimare din punct de vedere filosofic a conceptului de filosofie postmodernă. Din perspectiva gânditorului italian, primul filosof care a identificat în conceptul de Überwindung esența filosofiei moderne este Friedrich Nietzsche (modernitatea ca epocă a depășirii). În filosofie, ieșirea din modernitate are ca punct de plecare dizolvarea temeiului (Grund). Din perspectiva filosofului german Martin Heidegger este de necontestat faptul că, odată cu Nietzsche se încheie un ciclu al filosofiei (metafizicii) în care cunoaşterea este identificată cu cunoaşterea temeiului (Aristotel). Totodată, autorul operei Sein und Zeit este de părere că Nietzsche, cu tot elanul său nihilist, nu se situează în afara acestui ciclu filosofic, ci mai degrabă desăvârșeste gândirea metafizică. Gianni Vattimo nu este întru totul de acord cu teza lui Heidegger. Filosofia lui Nietzsche nu doar desăvârșeste gândirea metafizică, ci reprezintă intrarea în postmodernitate.

Cuvinte cheie: metafizică, modernism, postmodernism, nihilism, hermeneutica, ontologie, Verwindung, Überwindung, Genesung, Ge-stell

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă