Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   PENTRU UN DREPT AL “CETĂŢENILOR LUMII”. PACIFISMUL JURIDIC KANTIAN ŞI GARANTAREA DREPTURILOR OMULUI / PER UN DIRITTO DEI “CITTADINI DEL MONDO” IL PACIFISMO GIURIDICO KANTIANO E LA GARANZIA DEI DIRITTI UMANI.

Autori:  ROSA MARIA MARAFIOTI.
 
       
         
  Rezumat:  Pentru un drept al “Cetăţenilor lumii”. Pacifismul juridic kantian şi garantarea drepturilor omului. Intensificarea schimburilor şi creşterea influenţelor reciproce dintre naţiuni, începând cu secolul trecut, au determinat o dezvoltare rapidă a dreptului internaţional. Problemele ivite din violarea domestic jurisdiction a unui Stat în numele obligaţiilor erga omnes, operă a organizaţiilor internaţionale, au provocat o dezbatere aprinsă asupra naturii drepturilor umane şi asupra legitimităţii unui conflict belic finalizat sub tutela lor. Unele indicaţii pentru abordarea acestor dificultăţi se regăsesc în scrierile politice ale lui Kant. Descrierea kantiană a unei „Republici federale mondiale” drept „idee raţională” spre care tinde în vederea inaugurării unei situaţii de pace de durată poate constitui un posibil răspuns la problemele ridicate de globalizare şi de integrarea economică mondială. Proiectul kantian al unui „drept cosmopolit” care atribuie fiecărui individ o subiectivitate juridică şi este limitat de condiţiile ospitalităţii universale este foarte actual în societatea multietnică şi multiculturală a zilelor noastre.

Cuvinte-cheie: drept cosmopolit, subiectivitate juridică, Immanuel Kant, globalizare, integrare economică mondială

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă