Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2012  
         
  Articol:   BIBLIA – INSTRUMENT AJUTĂTOR ÎN TRADUCERILE LITERARE. UN CAZ: POEMUL IN LIMINE DE EUGENIO MONTALE, TRADUS ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE ROSA DEL CONTE, DRAGOȘ VRÂNCEANU ȘI MARIAN PAPAHAGI.

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Biblia – instrument ajutător în traducerile literare. Un caz: Poemul In Limine de Eugenio Montale, tradus în limba română de Rosa del Conte, Dragoş Vrânceanu şi Marian Papahagi. Intertextul biblic este prezent pe scară largă în literatură; astfel că, un traducător al unui text literar ar trebui să cunoască Scriptura în ambele limbi pentru a transmite cele mai multe ecouri semantice cititorului. Traducerea Bibliei în româneşte însoţită de istoria limbii noastre au un rol fundamental în formarea ei. Articolul se centrează pe revelarea importanţei alegerii termenilor biblici în traduceri când intertextul biblic este implicat în textul original, astfel încât intenţia originală a autorului ar putea întâlni sensibilitatea cititorului. Poemul italian In Limine de Eugenio Montale este destul de bogat în materie de intertextualitate biblică. Cei trei apreciaţi traducători români (Rosa del Conte, Dragoş Vrânceanu şi Marian Papahagi) sunt obiectul acestui studiu. Comparaţia termenilor specifici va determina cititorul să observe importanţa anumitor alegeri de traducere care permit penetrarea intenţionalităţii şi esteticii poetului.

Cuvinte-cheie: traducerea poeziei, traducerea comparativă, traducerea opţională, intertextualitatea biblică, limbajul biblic specific, ecouri semantice

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă