Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2010  
         
  Articol:   CULTIVAREA UNEI CULTURI ŞCOLARE FAVORABILE ÎNVĂŢĂRII PRIN DESCOPERIRE (INQUIRY BASED LEARNING) / LA COLTIVAZIONE DI UNA CULTURA SCOLASTICA INCLINE AD IMPARARE TRAMITE LA SCOPERTA (INQUIRY BASED LEARNING) .

Autori:  .
 
       
         
  Rezumat:  Cultivarea unei culturi şcolare favorabile învăţării prin descoperire (Inquiry based learning). O cultură şcolară care să favorizeze învăţarea prin descoperire înseamnă o orientare mai largă, care trece dincolo de acţiunea dascălului sau a clasei, o orientare ce se conturează la nivel de politică şi curriculum al şcolii. Există desigur şi exigenţe ale pregătirii şi competenţei dascălului. În Statele Unite unele districte au introdus învăţarea prin descoperire în politica şcolară, iar climatul lor intern promovează unele coordonate specifice precum aprecierea curiozităţii, respectul reciproc, schimbul de idei dintre dascăli, susţinere administrativă, disponibilitatea probării de noi idei şi practici, deschidere spre imprevizibil şi neaşteptat. Un mediu orientat spre învăţare prin descoperire este în general inovativ (inclusiv aranjarea băncilor), diferit de tot ce înseamnă static sau clasic sau tradiţional. Dascălii înclinaţi spre acest stil de predare-învăţare nu se scandalizează, de exemplu, dacă elevii se ridică de la locuri fără să-şi ceară voie, dacă umblă prin clasă sau ies din clasă în interesul proiectelor lor (dacă merg, de exemplu, să aducă apă de la fântână ca să facă vreun experiment).

Keywords: school, culture, learning, inquiry based learning, teacher 

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă