Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2009  
         
  Articol:   RECENZII: CRISTIAN BARTA, EPISTEMOLOGIE TEOLOGICĂ, EDITURA ARGONAUT, CLUJ-NAPOCA 2008, 308 PAGINI .

Autori:  ALEXANDRU BUZALIC.
 
       
         
  Rezumat:  Lucarea Epistemologie teologică, se înscrie pe linia studiilor din domeniul propedeuticii teologiei şi a teologiei fundamentale, oferind o amplă prezentare a problematicii abordării teologiei ca ştiinţă. Teologia se impune ca unul dintre principalele domenii ale cunoaşterii, alături de filosofie, dobândind o poziţie privilegiată în Evul Mediu în cadrul Universităţilor. Treptat, metodologiile teologice au diferenţiat domeniile teologiei de ştiinţele empirice şi umaniste, pozitivismul secolului XIX negându-i caracterul ştiinţific. În secolul XX teologia îşi regăseşte locul în învăţământul universitar, atât prin abordarea globală a religiei ca un factor generator de cultură, cât mai ales ca proces didactic de predare-învăţare a disciplinelor teologice ca parte a formării teologilor şi viitorilor clerici. Sub acest aspect, teologia devine o ştiinţă umanistă care atinge tangenţial problematicile filosofiei clasice şi mai ale metafizicii ca o căutare a primelor principii, dar care este ancorată din necesitate în metodologia specifică aprofundării sacrei doctrine, cu acceptarea apriori a adevărului revelat şi argumnetarea ulterioară multiaxială conform metodologiilor şi competenţelor fiecărui domeniu ştiinţific în parte.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă