Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2007  
         
  Articol:   RECENZII: SORIN TOMA, PRIVIND ÎNAPOI AMINTIRILE UNUI FOST ZIARIST COMUNIST REDACTOR-ŞEF AL „SCÂNTEII” DIN 1947 PÂNĂ ÎN 1960, COMPANIA, (2004), 336 P..

Autori:  CORNELIU CRĂCIUN.
 
       
         
  Rezumat:  La aproape două decenii de la Revoluţia din Decembrie 1989, cărţile de memorii ale celor care au avut – într-un fel sau altul - relaţii cu comunismul românesc: potentaţi, călăi, victime sunt aşteptate şi parcurse cu interes. Interesul este cu atât mai legitim cu cât poziţiile deţinute (ne referim exclusiv la acest segment) în ierarhia de partid au fost mai sus-puse, ceea ce le permitea deţinătorilor – dacă nu chiar dreptul la comandă -, atunci mişcarea în jurul veritabilelor cercuri ale puterii. Membru al P. C. d. R. din ilegalitate, fiu al poetului oficializat al sfârşitului de deceniu cinci şi al deceniului şase, A. Toma, redactor-şef al celui mai important ziar de partid la nivelul ţării pe o perioadă de 13 ani, prinzând, în această calitate, evenimente dintre cele mai semnificative în lagărul socialist şi în Republica Populară Română (cortina de fier, războiul rece, cazul iugoslav, abdicarea regelui, desfiinţarea partidelor democratice: P. N. Ţ. şi P. N. L., naţiona-lizarea, declanşarea şi desfăşurarea colectivizării, lupta pentru putere la nivelul ierarhiei superioare de partid, încheiată cu victoria lui Gheorghe Gheorghiu-Dej împotriva Anei Pauker, a lui Vasile Luca şi Teohari Georgescu, procesele politice, inclusiv procesul contra lui Lucreţiu Pătrăşcanu, revoluţia din Ungaria, lupta lui Dej cu ilegaliştii, destalinizarea în U. R. S. S, falsa destalinizare din R. P. R., retragerea trupelor sovietice etc.), memorialistul ar fi avut multe de comunicat.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă