Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   GIANNI VATTIMO IN DIALOGO CON LA CRISTIANITÀ.

Autori:  DANIEL CORNELIU ȚUPLEA.
 
       
         
  Rezumat:  Gianni Vattimo în dialog cu creştinătatea. Dialogul cu modernitatea ne prezintă o nouă manieră de investigare a chestiunilor religioase. Lipsa temeiului întemeietor deschide orizontul gândirii slabe către pluralismul postmodern, ce atestă regăsirea credinţei creştine. Raţiunile etice înlătură ispita unei întemeieri universal teoretice, ce se desprinde de sensul istoric. Creştinătatea determină experienţa istorică şi este la rândul ei determinată de această experienţă. Dezvoltarea ştiinţei şi a tehnicii, ce derivă din interpretarea lumii experimentată religios, apelează regăsirea religiozităţii. Religiozitatea regăsită nu trebuie să fie întemeiată, pe principii metafizice întemeietoare. În acest nou orizont deschis, secularizarea primeşte o nouă determinare. Ea nu se opune creştinătăţii ci dimpotrivă, este rezultatul ei. Asumându-ne acest adevăr ne înscriem într-un nou dialog, unde orizontul creştinătăţii se lărgeşte şi primeşte noi elemente semnificative.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă