Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2006  
         
  Articol:   L’OCTOECHOS DELLA CHIESA GRECO-CATTOLICA ROMENA SECONDO IL MODO DI CANTARE DELLA CATTEDRALE DI BLAJ.

Autori:  RADU IOAN MUREŞAN.
 
       
         
  Rezumat:  Ohtoihul Bisericii Greco-Catolice Române după cum se cântă în catedrala din Blaj. Studiul analitic al celor Opt glasuri după modul cum se cântă în Catedrala din Blaj, reprezintă, dincolo de concluzii, direcţionarea eforturilor în vederea dezvăluirii unui Sistem mnemotehnic care să fie la îndemâna oricărei persoane interesate în vederea aplicării modelelor melodice pe textele imnografice ale cântării de la strană. Acest rezultat se înscrie, în ordinea etapelor de promovare didactică a cântului bisericesc, ca o a doua fază de lucru, cea dintâi fiind reprezentată prin transcrierea melodiilor celor Opt glasuri, de către Celestin Cherebetiu, melodii care circulând doar pe cale orală erau supuse unei pierderi ireversibile de conţinut melodic. Cântăreţului de strană de astăzi îi revine sarcina asimilării modelelor melodice arhetipe ale fiecărui glas, după modul cum sunt propuse în studiul de faţă. Aceste modele melodice arhetipe trebuiesc însă considerate doar baza aplicării melodice nu şi expresia ideală, produsul final al interpretării lor. Interpretarea unei model melodic arhetip la nivelul textului imnografic se revelă dincolo de minima capacitate de memorizare a lui de către cântăreţ.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă