Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2004  
         
  Articol:   RECENZII: GÂNDIREA SOCIALĂ A BISERICII, IOAN I. ICĂ JR., GERMANO MARANI (COORD.), DEISIS, SIBIU, 2002, 616 P..

Autori:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Rezumat:  Selecţia de texte oferită în acest volum exprimă preocupările faţă de mărturia pe care Biserica trebuie să o exprime în lumea de astăzi, în care presiunea istoriei nu mai poate fi ignorată la nici un nivel al vieţii sociale, cu o dinamică ce nu mai permite izolarea, obligând creştinii să trăiască într-o lume în care valorile lor sunt, în cel mai bun caz, lăsate de-o parte. Valorile în general au fost abandonate, pentru marea parte a "spaţiului cultural european" singurul reper fiind autoafirmarea individului, identi-ficată cel mai adesea cu o morală hedonistă. De aceea cartea prezentată este foarte utilă, aş spune chiar necesară, celui interesat de aceste probleme, constituind o solidă bază de reflecţie, care oferă poziţiile oficiale ale Bisericilor (secţiunea a doua cuprinde enciclica Centesimus annus şi Fun-damentele concepţiei sociale a Bisericii Ruse) şi reflecţiile unor personalităţi, grupate în nouă secţiuni, la care se adaugă un cuvânt introductiv din partea fiecărui coordonator.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă