Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   RECENZIE: PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ŞI EPOCA LUI, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, P. 197 / PAPP IMRE, NAGY KÁROLY ÉS KORA, CSOKONAI, DEBRECEN, 1997, 197 P. .

Autori:  GHEORGHE GORUN.
 
       
         
  Rezumat:  Cum cercetările de istorie univer-sală sunt, spre sfârşitul secolului al XX-lea, în spaţiul istoriografiei central–euro-pene tot mai rare, o apariţie editorială din acest domeniu este mai uşor de sesizat. Un asemenea caz este lucrarea profesorului Papp Imre, şeful catedrei de istorie universală de la Universitatea din Debrecen, care cu siguranţă că s-a ciocnit frecvent de absenţa unei istorio-grafii naţionale proprii care să vizeze problematica istoriei universale, altmin-teri predată la toate universităţile din acelaşi spaţiu geografic. Situaţia din Un-garia este identică cu cea din România, unde scrisul istoric parcă ar fi abando-nat complet istoria universală.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă