Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA GRAECO-CATHOLICA VARADIENSIS - Ediţia nr.1 din 2002  
         
  Articol:   LANŢUL ISTORIC AL TRADIŢIEI DUMNEZEIEŞTI ŞI ÎNDUMNEZEITOARE / LA CATENA STORICA DELLA DIVINA E DIVINIZANTE TRADIZIONE.

Autori:  SABIN FĂGĂRAŞ.
 
       
         
  Rezumat:  Cu toate că Biserica catolică şi ortodoxă sunt Biserici de tradiţie apostolică, cultura curentă şi teologia corespunzătoare au o concepţie foarte îngustă şi aproximativă despre despre ceea ce este cu adevărat dumnezeiasca şi îndumnezeitoarea Tradiţie. Cauza este ideologia protestantă care a separat Scriptura de Tradiţie (separare acceptată implicit de Conciliul tridentin), ideologie conform căreia Scriptura este revelaţia scrisă iar Tradiţia este revelaţia transmisă oral, prin viu grai. Distincţia între scris şi oral este neesenţială, ambiguă, de suprafaţă, inexactă, deformantă. Esenţial pentru a fi tradiţie este a fi transmis şi recepţionat din aproape în aproape (òtafetè), într-un lanţ neîntrerupt, indiferent cum, oral, scris pe hîrtie sau suport magnetic sau altfel codificat în elementele universului simbolic al revelaţiei iudeo-creştine.Citind Scriptura cu Scriptura în Tradiţia teologică, liturgică, spirituală şi canonică, prezentăm marele, bogatul, dumnezeiescul şi îndumnezeitorul lanţ istoric al Tradiţiei - Recepţii, Predanie -Primire, care începe de la Dumnezeu Tatăl, trece prin Isus Hristos la Apostoli şi la succesorii lor legitimi episcopii Bisericii lui Dumnezeu, din episcop în episcop, pentru a se întoarce la sfârşitul veacurilor din nou la Dumnezeu Tatăl, atunci când Hristos va preda Împărăţia Tatălui (1 Cor 15,24) pentru ca Dumnezeu să fie de tot în toţi (1 Cor 15,28), adică îndumnezeirea să fie în toţi deplin realizată.  
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă