Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   ÎNTĂRIND VECHI ALTERITĂŢI, RIDICÂND NOI FRONTIERE: CONCORDATUL DINTRE ROMÂNIA ŞI VATICAN – 1929 .

Autori:  CIPRIAN GHIŞA.
 
       
         
  Rezumat:  După Primul Război Mondial, Biserica Catolică din România, asemenea Bisericii Ortodoxe Române, a susținut o activitate de întărire a identității confesionale a propriilor credincioși, folosind adeseori argumentul alterității, prezentând pericolul pierderii credinței strămoșilor și indicând „inamicul” fără nici o ambiguitate. Unul din momentele care au provocat multe tensiuni în ambele tabere, cea ortodoxă, respectiv catolică, a fost semnarea Concodatului dintre România și Vatican, negociat pe parcursul mai multor ani și încheiat în 1929. Acest act, care a avut ca și consecință puternica întărire a Bisericii Catolice în România, a fost intens dezaprobat de către ierarhia ortodoxă, de cler în general, fiind arătat pericolul pe care îl reprezenta Concordatul pentru ortodoxia românească. Dezbaterea a fost intensă în presa laică și religioasă, dar și în interiorul instituțiilor ecleziastice locale și centrale. Putem menționa în acest sens numeroasele memorii de protest adresate guvernului de către clerul districtual de pe întreg teritoriul României. Acest moment a avut ca și efect și adâncirea rupturii existente între ortodocșii și catolicii din România, ridicând noi bariere în calea dialogului inter-confesional. A adus în atenție realitatea concretă a relației dintre cele două biserici.

Cuvinte cheie: Concordat; Biserica Ortodoxă Română; catolicism; discurs identitar; relaţii interconfesionale
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă