Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   EPISCOPUL „SCIT” AL LUI EUSEBIUS ŞI ISTORIA ECLEZIASTICĂ A LUI „GELASIUS” DIN CYZICUS.

Autori:  DAN RUSCU.
 
       
         
  Rezumat:  Pornind de la lista participanţilor la sinodul de la Niceea, reconstituită de H. Gelzer, H. Hilgenfeld şi O. Cuntz sub numele Patrum Nicaenorum Nomina (Patr. Nicaen.), articolul lămureşte problema episcopului „scit“, menţionat de Eusebiu din Caesarea în vita Constantini. O paralelă între vita Constantini şi Patr. Nicaen. arată că lista oferită de Eusebiu se regăseşte în mare măsură în cea „iniţială“. Faptul că episcopul „scit” este menţionat de Eusebiu ca un participant extraordinar îl pune în legătură cu episcopul Gothiei, Theophilus, din Patr. Nicaen., care se găseşte la sfârşitul listei, tot într-o poziţie care marchează caracterul deosebit al participării sale. Ca urmare identificarea celor doi poate fi acceptată. Din scrierile care au preluat lista lui Eusebiu, istoria ecleziastică anonimă redactată către sfârşitul sec. V şi atribuită iniţial lui Gelasius din Kyzikos merită o atenţie deosebită. În afară de lista „scurtă” preluată de la Eusebiu, „Gelasius” oferă şi o alta, „lungă“, preluată cele mai probabil dintr-o sursă oficială, aşa cum arată numeroasele puncte comune cu Patr. Nicaen. Lista „lungă“ a istoriei ecleziastice anonime se referă la transmiterea către întreaga Biserică a actelor de la Niceea. În acest context, episcopul de la Thessalonike apare ca fiind responsabil pentru trimiterea hotărîrilor sinodale în „ambele Skythii“. Pornind de la existenţa eparhiei Gothiei de la nordul Dunării în sec. IV şi de la identificarea episcopului Gothiei din Patr. Nicaen. cu „scitul“ pomenit de Eusebiu, precum şi de la faptul că teritoriul atribuit episcopului de Thessalonike pentru comunicarea hotărârilor de la Niceea cuprinde provinciile dunărene, se poate concluziona că sub cele două Skythii pomenite de „Gelasius“ trebuie înţelese Dobrogea romană şi „Gothia” episcopului Theophilus.

Cuvinte cheie: Sinodul de la Niceea, episcopul Theophilus, „Gothia”, „scit“, Episcopul Eusebiu de Cezareea, „Gelasius” de Cyzicus

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă