Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2010  
         
  Articol:   NOTE DE ARHEOLOGIE CREŞTINĂ. 8. DESPRE O GEMĂ GNOSTICĂ DE LA GARVĂN/DINOGETIA (MOESIA INFERIOR).

Autori:  NICOLAE GUDEA.
 
       
         
  Rezumat:  Autorul (N. Gudea) aduce în discuţie o gemă gnostică descoperită în turnul de colţ al castrului roman de la Garvăn/Dinogetia. Autorul descoperirii, prof. dr. Gh. Ştefan a publicat gema, a identificat reprezentarea (Abrasax), a datat-o în sec. III după contextul arheologic, dar nu a clarificat textul de pe aversul şi reversul piesei. Nici cercetătorii creştinismului din Dobrogea şi de la Bucureşti nu au reuşit să clarifice problema în deceniile următoare publicării. În nota de faţă, autorul (N. Gudea) dă o interpretare, în acelaşi timp gnostică şi creştină, a textului de pe aversul gemei. Textul cuprinde numele lui Dumnezeu (Abrasax), un grup de vocale tipice (AEIOYW), o parte a unei formule creştine (eirene ten emin), simbolul IAW şi o rugăciune(Kyrie bouthe Niketa aner). Nota reprezintă un punct de început pentru un viitor studiu al piesei menţionate.

Cuvinte cheie: piatră preţioasă gnostică, Garvăn / Dinogetia, Moesia Inferior, Abrasax

 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă