Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
  Articol:   FEMEIA PRINSĂ ÎN ADULTER: APARŢINE SAU NU FRAGMENTUL DE LA IN 7,53-8,11 TRADIŢIEI IOANEICE?.

Autori:  CRISTINA PALICI.
 
       
         
  Rezumat:  Citind mai multe articole, comentarii şi exegeze ale celei de-a patra Evanghelii, atât din spaţiul catolic, cât şi din cel protestant şi ortodox, a trebuit să constat, spre surprinderea mea, că marea lor majoritate nu analizează fragmentul din In 8,3-11, limitându-se să afirme că nu este un text original ioaneic şi că o exegeză a acestui fragment ar întrerupe firul discursului prezentat de Evanghelie în capitolele 7-9; puţinele studii care iau în considerare pasajul îi dedică foarte puţine rânduri şi nu analizează textul în contextul celei de-a patra Evanghelii sau din perspectiva teologiei ioaneice. Argumentele care sunt aduse în genere sunt următoarele: lipsa lui din manuscrisele importante, până în sec. al IV-lea, situarea lui în Evanghelia după Luca de către anumite manuscrise, precum şi lipsa comentariilor greceşti la acest episod până în sec. al XII-lea, faptul că întrerupe firul lungului discurs al lui Isus cu ocazia Sărbătorii Corturilor; prezenţa unor elemente de limbaj atipice pentru evanghelia după Ioan (muntele măslinilor, scribii şi fariseii, în zorii zilei, degetul lui Dumnezeu), caracteristice în schimb sinopticilor şi mai ales lui Luca. Ei bine, voi încerca să arăt că pentru toate aceste argumente există contraargumente şi că fragmentul în cauză, cu toate că pare a fi fost adăugat abia mai târziu Evangheliei după Ioan, se încadrează în tradiţia şcolii ioaneice, găsindu-şi sensul simbolic profund doar în contextul activităţii lui Isus din timpul Sărbătorii Corturilor, activitate relatată doar de cea de a patra Evanghelie (în capitolele ce precedă şi urmează pericopa femeii prinse în adulter).

Cuvinte cheie: Sărbătoarea Corturilor, Muntele Măslinilor, cărturari şi farisei, Lege, perspectiva ioaneică.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă