Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2009  
         
  Articol:   CREAŢIA, UN MISTER CE ÎNCAPE ÎNTR-O ŞTIRE DE ZIAR? PARTEA A DOUA. PENTRU O LECTURĂ AVIZATĂ ASUPRA TEXTELOR BIBLICE DESPRE CREAREA OMULUI.

Autori:  SIMONA ŞTEFANA ZETEA.
 
       
         
  Rezumat:  După ce am schiţat într-o primă parte a acestui studiu (v. numărul anterior al revistei noastre) câteva principii pentru o lectură a textelor biblice privind crearea lumii, am să mă opresc în cele ce urmează asupra textelor cu privire la crearea omului, mai exact Gen 2,4b-3,24. Îmi propun să studiez acest text în paralel cu miturile mesopotamiene cu privire la origini, încercând să demonstrez că, în pofida unei forme, unui limbaj şi a unor imagini asemănătoare, există numeroase elemente originale, datorate revelaţiei şi experienţei de credinţă a lui Israel. O diferenţă semnificativă constă în perspectiva optimistă asupra creaţiei în general şi asupra omului în special: câtă vreme în miturile mesopotamiene crearea universului şi a fiinţei umane se află încă de la început sub semnul răului (a se vedea lupele cosmogonice, materia demonică din care zeii fac lumea şi omul), Biblia vădeşte convingerea că întreaga lucrare a lui Dumnezeu este bună şi că omul este creat după chipul lui Dumnezeu; dacă răul intervine în istoria sfântă, aceasta nu se datorează nicidecum lui Dumnezeu, ci exercitării greşite a libertăţii de către fiinţa umană. Însă, dincolo de această fascinantă comparaţie între perspectiva biblică asupra originii omului şi aceea a altor tradiţii, ceea ce este încă mai captivant este faptul de a despuia primele pagini ale Scripturii de acest înveliş mitic şi de a discerne mesajul teologic (v. antropologic). Aceasta pentru că, dacă Geneza nu constituie un tratat ştiinţific asupra originilor (şi în acest sens problema originilor rămâne deschisă studiului ştiinţific) nu este nici un simplu mit, ci o carte care, într-un limbaj mitic, ne transmite adevăruri revelate de către Dumnezeu asupra demnităţii fiinţei umane (care derivă din faptul de a fi creată după chipul lui Dumnezeu), asupra vocaţiei la comuniune cu Dumnezeu, asupra unităţii persoanei umane, asupra raportului între bărbat şi femeie, asupra raportului său cu restul creaţiei, dar şi asupra realităţilor păcatului, suferinţei, morţii care – nefăcând parte din planul iniţial al Domnului – au pătruns în lume din pricina lipsei de responsabilitate a omului; date fiind toate acestea, teologia are şi ea ceva de spus asupra originilor.

Cuvinte cheie: Dumnezeu, Biblia, creaţie, Adam, Eva, Geneza, bărbat, femeie, origini, mituri, chipul lui Dumnezeu, păcat, răscumpărare.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă