Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2008  
         
  Articol:   LOCUL SPERANŢEI ÎN ACTUL ÎNDREPTĂŢIRII OMULUI.

Autori:  MIRCEA MANU.
 
       
         
  Rezumat:  Îndreptăţirea omului este parte esenţială din viaţa spirituală a omului. Fără îndreptăţire nu este mântuire. Actul îndreptăţirii presupune îndeplinirea unor dispoziţii sufleteşti din partea creştinului. Speranţa ocupă un loc important între aceste dispoziţii sufleteşti. Pentru a înţelege mai bine atât îndreptăţirea creştinului în faţa lui Dumnezeu, precum şi rolul speranţei în acest act, în această lucrare am făcut o incursiune în istoria mântuirii, pentru a arăta evoluţia privind percepţia asupra îndreptăţirii precum şi asupra speranţei. Pornind de la această incursiune se poate constata că astăzi speranţa creştină este în criză aşa cum remarcă şi Sfântul Părinte Benedict. Făcând o analiză a stării de fapt se constată că omul are nevoie de o speranţă care să meargă peste ofertele lumii trecătoare. „Devine clar că (omului) poate să-i fie suficient numai ceva infinit, ceva care va fi mereu mai mult decât ceea ce el poate să obţină vreodată”. Acel ceva infinit este Dumnezeu, care este scopul ultim al omului. Pe lângă necesitatea unei cateheze statornice şi plină de zel, locurile de însuşire a speranţei este rugăciunea, acţiunea şi suferinţa precum şi judecata care ne aşteaptă pe toţi şi care este speranţa răsplătirii tuturor faptelor bune chiar şi a celor ascunse.

Cuvinte cheie: justificare, justiţie, credinţă, speranţă, iubire, dragoste, angajament, loialitate, iertare
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă