Rezumat articol ediţie STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI

În partea de jos este prezentat rezumatul articolului selectat. Pentru revenire la cuprinsul ediţiei din care face parte acest articol, se accesează linkul din titlu. Pentru vizualizarea tuturor articolelor din arhivă la care este autor/coautor unul din autorii de mai jos, se accesează linkul din numele autorului.

 
       
         
    STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.4 din 2008  
         
  Articol:   VIRTUTEA SPERANŢEI ÎN GÂNDIREA TEOLOGICĂ PAULINĂ.

Autori:  IOSIF BIŞOC.
 
       
         
  Rezumat:  Speranţa creştină este un dar de la Dumnezeu, este susţinută de credinţă şi de dragostea care derivă instantaneu din această legătură şi este transformată într-o relaţie de comuniune profundă cu Dumnezeu. De aceea omul, în conştiinţa căruia a fost înscrisă necesitatea de a „se mişca” în cerc între speranţă şi eternitate, găseşte în propria vocaţie creştină un suport pentru conştiinţa sa. Desigur, Sfânta Scriptură vorbeşte despre o speranţă viitoare, care este sincronizată cu planul lui Dumnezeu şi întemeiată solid pe fidelitatea faţă de ascultarea voinţei Fiului său (cf. 1Cor 1,9; Ps 71). Chiar dacă împlinirea speranţei creştine este realizată numai în evenimentul parusiei, ea este o făgăduinţă care se împlineşte aici şi acum (cf. Rom 8,19). De aceea, speranţa creştină prezentată în Sfintele Scripturi este una care depăşeşte orice speranţă umană, pentru că se preocupă de om şi de umanitate şi aceasta rezultă limpede din scrisorile sfântului Paul. În sprijinul nostru vine cuvântul sfântului Paul către tesaloniceni: „… aducându-ne aminte de lucrarea credinţei voastre, de strădania iubirii şi de perseverenţa speranţei voastre în Isus Cristos înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru” (1Tes 1,3), deci speranţa este una sigură şi e bazată pe pe învăţătura lui Dumnezeu. Între timp, aceia care îşi pun credinţa totală şi încrederea în Isus Cristos sunt capabili de acestea: „sfinţiţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre, gata oricând să daţi răspuns oricui vă cere socoteală despre speranţa voastră” (1Pt 3,15).

Cuvinte cheie: speranţă, Sfântul Pavel, Sfânta Scriptură, virtuţi teologice, dragoste, credinţă, apostol.
 
         
     
         
         
      Revenire la pagina precedentă